Източни следи и западни търсения : Мощи и мощехранителници между Византия и Запада

Източни следи и западни търсения : Мощи и мощехранителници между Византия и Запада

 

Автор:

Ива Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Сред множеството източни предмети, достигнали Западна Европа в периода между седми и петнадесети век като подаръци, откраднати или изтъргувани предмети, свещените реликви заемат важно, макар и необичайно, място. За разлика от други търговски стоки и луксозни предмети като коприна, злато, слонова кост и скъпоценни камъни, чиято реална стойност е тясно свързана със стойността на материала, от който са направени, ценността на реликвите не само не е лесна за определяне, а по-скоро невъзможна, ограничена в чисто паричен или икономически смисъл. По-точно, както отбеляза Патрик Гиъри, тяхната стойност се оформя от общото разбиране за споделени вярвания и определя тяхната автентичност и полезност в частно социалната и културната сфери.

 

Ключови думи:  

Източни следи, западни търсения, Мощи, мощехранителници, Византия, Запада