Изследване на възможността за възстановяване на алкални батерии след тяхното окъсяване

Изследване на възможността за възстановяване на алкални батерии след тяхното окъсяване

 

Автор:

Галина Иванова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

При направен реален експеримент с разработвана алкална батерия се установява късо съединение и невъзможност за захранване на електрическата верига на изделието, за което е предназначена. В лабораторни условия е изследвано възстановяването на алкални източниците на захранване след тяхното окъсяване. Разгледано е изменението на напрежението през определен интервал от време, както и възможността да бъдат използвани, като източници на ток.

 

 

Ключови думи:  

алкален източник на захранване, възстановяване на напрежението;