Изследване на възможността за възстановяване на алкални батерии след тяхното окъсяване