Изследване на вътрешногруповата динамика на ромската общност

Изследване на вътрешногруповата динамика на ромската общност

 

Автор:

Стела Стоянова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 53, януари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ромската общност в България има редица слабоизследвани специ- фики, чието опознаване би допринесло, както за интегрирането й, така и за подобряването на социално-икономическият статус на ромския етнос. Ранните бракове са една от тези интересни, дори екзотични специфики. Теренното изследване по инициатива на център „Амалипе” покрива точно тези липси от информация за маргиналните слоеве на българското общество. Ранните бракове (по същество става дума за съвместни съжителства, създаване на семейство, а не за „брак”, тъй като липсва и в много от случаите е невъзможен юридическия акт за встъпване в брак) в ромска общност са тема, която понастоящем все по- често предизвиква вниманието на т.нар. „широка общественост” и „обществено мнение”.

 

Ключови думи:  

Изследване на вътрешногруповата динамика на ромската общност