Изследователската ера 1451-1729

Изследователската ера 1451-1729

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 27, май 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изследването на непознати води и търговията с отдалечени страни не било нищо ново за XV в. Воюването по море също вече имало своите отдавнашни традиции. Но между XV и XVIII в. всички тези дейности станали по-систематични и далеч по-интензивни – всички те водени от подобрението и специализирането на корабния дизайн. Това не бил постоянен про- цес; изисквал много усилия на различни места, по различно време и до края на XVI в. бил завършен. Най-забележителната стъпка била по- строяването на тримачтовия кораб, който давал на моряците надеждност при дълги плавания. Еднополюсната мачта била заменена от комбинирана от два или дори три присъединена рангоута.

 

Ключови думи:  

Изследователската ера, 1451-1729