Изследователи създадоха първите клетки-“зомби“

Изследователи създадоха първите клетки-“зомби“

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 55, март 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Учени успяха да създадат за първи път клетка „зомби“. Става дума за мъртва клетка, която остава напълно функционална. Хм… Биологично мъртъв организъм може ли все още да функционира? Изправени пред такъв въпрос, по-голямата част от запитаните, да оставим феновете на научната фантастика настрана, ще се изкуши да отговори с „не“. И все пак, американските учени са постигнали голям подвиг, който може да ни накара да преразгледаме своя скептицизъм. За първи път, те успяха да създадат клетка „зомби“, която, макар и мъртва, продължава да бъде активна и функционална.

 

Ключови думи:  

 клетки “зомби“