Използвали ли са викингите поляризирана светлина при навигацията на корабите си?

Използвали ли са викингите поляризирана светлина при навигацията на корабите си?

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Кристали, наречени „слънчев камък”, може да са помагали на викингските моряците да намират Слънцето дори – и в облачни дни. Една викингска легенда разказва за един нажежен „слънчев камък”, че когато се гледа през него към небето, той разкрива позицията на Слънцето, дори – и в облачен ден. Това звучи като магия, но учените измерват на свойствата на светлина в небето и установяват, че поляризиращи кристали, които функционират по същия начин, както митичния слънчев камък, биха могли да подпомогнат древните мореплаватели да преминават в северната част на Атлантическия океан.

 

Ключови думи:  

викинги, поляризирана светлина,  навигация, кораби