Изостаналата Албания и модерната държавност. Един дискурс за езика, образованието и насилието

Изостаналата Албания и модерната държавност. Един дискурс за езика, образованието и насилието

 

Автор:

Ивайло Динев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Албанците, за които се твърди, че са един от най-древните народи на европейския континент, доста често и обедително, назовавани като наследници на илирите , създават своята първа самостоятелна албанска държава едва през ХХ век, когато били отправени последователни удари срещу загиващата Османската империя, от която дотогава били част, в продължение на пет века. Трудно се намира обяснение в историческата литература за видимата невъзможност на албанците да съществуват в отделна, собствена държава.

 

Ключови думи:  

 Албания,  модерната държавност,  езика, образованието, насилието