Изобразителните изкуства и живописта като едно от тях. Кратка история на живописта

Изобразителните изкуства и живописта като едно от тях. Кратка история на живописта

Автор:

Петя Илиева

 

Списание „Българска наука“

брой 107, март 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изобразителни изкуства е много широко понятие. На английски език се наричат visual arts. Точният превод на думата visual е зрителен. Тоест това са изкуства, които както изобразяват или възпроизвеждат околния ни свят, така и всички обекти, които виждаме и възприемаме със зрението си. В това широко понятие можем да включим изящните и пластични изкуства, приложните изкуства – традиционни занаяти, текстил, дизайн, театър и сценични изкуства: танц, пантомима, архитектура, фотография, кино, а в някои случаи и музика и литература. В наше време в това понятие влизат и модерните – абстрактно изкуство, пърформанси, графити. Всички те изобразяват и формират нашата зрителна култура. Визията е познавателен акт. Човек е устроен във всяко нещо от заобикалящата го среда да търси значение и смисъл. Зрителният образ често е резултат на представата за нещо, изграждащо се у нас благодарение на наблюдение, начин на възприятие и доза фантазия. Въздействайки на едно от сетивата ни – зрението, те активират и другите сетива, а оттам нашите чувства, емоции, умове. Изкуството се дели по исторически периоди, региони, религии, предназначение, стилове и направления. При споменаване на израза изобразителни изкуства първото, което изниква в представите на обикновения човек е живопис, графика и скулптура. Това всъщност са жанровете в една малка част от изобразителните (визуалните) изкуства – наречени изящно изкуство. Тази първа представа у неинформирания човек не е случайна. Живописта е най-старото и най-богато откъм история, изразни средства и стилове изкуство.

Ключови думи:

живопис, изобразителни изкуства

 

 

READ ARTICLE