Изображенията на кани 2 и 7 от Надсентмѝклошкото съкровище

 Изображенията на кани 2 и 7 от Надсентмѝклошкото съкровище

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Съкровището е открито през 1799 г. в село Над сент Миклош (унг. Nagyszentmiklós, бълг. Свети Николай Велики), което тогава е било в чертите на Австро-Унгария. Днес под името Сънниколау Маре (рум. Sânnicolau Mare, бълг. Свети Николай Велики) селището е включено в окръг Тимиш, област Банат, Румъния. Оригиналните съдове се съхраняват в Музея за история на изкуството във Виена, Австрия.

 

 

Ключови думи:  

 Изображенията на кани 2 и 7, Надсентмѝклошкото съкровище