Изображенията на кани 2 и 7 от Надсентмѝклошкото съкровище