Биология История Наука 

Изложба Птиците в изкуството и цар Фердинанд I

 Джон Джерард Кьолеманс (1842-1912). Черна рибарка (Chlidonias niger), белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), белобуза рибарка (Chlydonias hybrida). Акварел.

Изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ се организира от Регионален исторически музей на София (РИМ-София) със съдействието на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ БАН), Националния природонаучен музей (НПМ), Националния литературен музей (НЛМ), Националната художесетвена галерия (НХГ), Софийска градска художествена галерия (СГХГ), Националната художествена академия (НХА), Националния политехнически музей (НПТМ), Държавна агенция „Архиви“, Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ), Аукционна къща „Енакор“ и издателство „Пенсофт“. Изложбата   се открива на 4 септември 2018 г. в РИМ-София и ще продължи до края на месец октомври.

В изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ за първи път се показват оригинални акварели на автори, илюстрирали едно от най-ценните орнитологични издания. То е озаглавено „Науман, Естествена история на птиците на Централна Европа“(„Naumann, Naturgeschichte der Vogel Mittel-Europas“). Още на първата страница на Том I от издадената през 1905 г. поредица откриваме ключа към въпроса как ценните оригинални илюстрации, рисувани в продължение на няколко десетилетия от някои от най-известните илюстратори и орнитолози, се пазят и до днес в България. Сред авторите е Пол Леверкюн от Германия. През юни 1892 г. той пристига в България по покана на цар Фердинанд I и е ангажиран с новооткритите Княжески естественоисторически музей и зоопарк в София. В изложбата са показани оригинални акварели с авторски бележки от Джон Джерард Кьолеманс(1842-1912), Еди де Маес, Бруно Гайслер (1857-1945),  Отто Клайншмидт (1870-1954) и др.

Близо 400 оригинални илюстрации съставляват безценната колекция, която до момента не е била обект на проучване и не е показвана пред публика. Тя  дълго е смятана за изгубена или унищожена по време на войните. В действителност обаче е съхранена в България.

В изложбата са показани и малък брой произведения на български автори, сред които са Иван Милев, Харалампи Тачев, Николай Ростовцев и др. Те представят една съвсем различна интерпретация на темата за птиците. Обединяването на научните илюстрации в една експозиция с декоративно-приложни проекти, рисунки, фотографии и други експонати разкрива връзката между развитието на привидно крайно различни области каквито са науката, изкуството и музейното дело.

Експозицията поставя акцент върху безспорния принос на цар Фердинанд I за развитието на тези области, за основаването на Националния природонаучен музей, Националната художествена академия и др. В изложбата е включен непоказван до момента официален портрет на цар Фердинанд I, дело на известния художник Никола Михайлов.

 

Джон Джерард Кьолеманс (1842-1912). Вечерна ветрушка (Falco vespertinus). Акварел.

 

Джон Джерард Кьолеманс (1842-1912). Полярна сова (Bubo scandiacus). Акварел.

 

Еди де Маес. Малка бяла чапла (Egretta garzetta). Акварел.

 

Еди де Маес. Малък воден бик (Ixobrychus minutus). Акварел.

 

Еди де Маес. Белошипа ветрушка (Falco naumanni). Акварел.

 

Бруно Гайслер (1857-1945). Сибирски дрозд (Geokichla sibirica). Акварел.

 

Бруно Гайслер (1857-1945). Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis). Акварел.

 

Отто Клайншмидт (1870-1954). Обикновен мишелов (Buteo buteo). Акварел.

 

Отто Клайншмидт (1870-1954). Обикновен мишелов (Buteo buteo). Акварел.

 

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts