Изкуство и писменост в древна Мезоамерика

Изкуство и писменост в древна Мезоамерика

 

Автор:

Магделия Шугова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 78, май 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изкуството на древна Мезоамерика се свързва с много други култури по света. Класическа възпоменателна майска плоча, посветена на владетеля Уба Кавил от Копан, например, често бива сравнявана със скулптурните традиции на Югоизточна Азия. Някои скулптурни творби на ацтеките наподобяват тези на Древна Гърция. От друга страна пикториалните манускрипти, нарисувани в посткласически Микстекски-Пуебла стил, напомнят за фигуративните дизайни, които се използват от анимационните студия през XX век.

 

Ключови думи:  

Изкуство, писменост, древна Мезоамерика