Изкуство в науката. За творческия път на художника анималист Георги Пчеларов

Изкуство в науката. За творческия път на художника анималист Георги Пчеларов

 

Автор:

Христина Грозданова

 

Списание „Българска наука“

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изложбата „Живата природа“ представи произведения, създадени в периода от 1983 година до сега. В нея бяха събрани избрани оригинали от повечето по-големи и значими проекти на художника. Такива безспорно са определителите, които са плод на дългогодишен труд. Работата по всеки един от тях продължава по няколко години, поради строгите научни специфики на изданията, както и на големия брой необходими изображения.

 

 

Ключови думи:  

художник, анималист, Георги Пчеларов, изкуство