Изкуство и бежанци: експлоатация вместо съчувствие