Изкуствени секвенции от нуклеинови киселини

Еволюцията на високофункционална ДНК би могла да позволи откриването на изкуствени секвенции от нуклеинови киселини със свойства, различни от тези на естествената ДНК. Вече e създадена изкуствена транслационна система, която подпомага развитието на неестетвени полимери от определена последователност от нуклеинови … Продължете с четенето на Изкуствени секвенции от нуклеинови киселини