Избор и анализ на специализиран софтуер за изследване на състоянието на силово натоварени елементи в конструкцията на машините

Избор и анализ на специализиран софтуер за изследване на състоянието на силово натоварени елементи в конструкцията на машините

Автори:

Гергана Тонкова

Кристиян Цветков

Георги Тонков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разгледани са три актуални CAD програми – Inventor, AutoCAD, MathCAD и два съвременни софтуера – MITCalc и Lab View, специализирани за проектиране и изследване в областта на техниката. Тези компютърни програми са водещи сред многото съществуващи такива. Те са с доказани възможности и са се утвърдили като лидери при решаването на технически проблеми от различно естество в сферата на промишлеността.

 

Ключови думи:  

софтуери, програми, компютри, технологии