Историята на едно научно откритие, (Диморфизъм на пластоцианина)