Историята на едно научно откритие, (Диморфизъм на пластоцианина)

Историята на едно научно откритие, (Диморфизъм на пластоцианина)

Автор:

Митко И. Димитров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 96, март 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Книгата „Историята на едно научно откритие“(Диморфизъм на пластоцианина) от доп. член, ст. н.с. дбн Митко И. Димитров – Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) представлява ис-крен и затрогващ разказ за откриването на пластоцианиновия диморфизъм, за хората, които направиха това откритие и въобще за атмосферата и начина на работа в институтите на БАН през края на миналия и началото на настоящия век. Фотосинтезата е единствения най-важен и основен процес на Земята, в който се използва директно слънчевата енергия за фиксация на въглеродния диоксид и от там за синтеза на цялата биосфера. Този уникален процес се състои от две фази – първата е фазата на тилакоидните реакции (известна и като “светлинна фаза”), защото протича в тилакоидните мембрани на граните на хлоропластите.

 

 

Ключови думи:  

Диморфизъм на пластоцианина,