История на японския национализъм

История на японския национализъм

Автор:

Драгомир Касъров

 

Списание “Българска наука”

брой 106, февруари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Япония започва своето развитие като национална държава през 1868 г., когато е сложен край на шогуната Токугава и се възстановява императорската власт под формата на конституционна монархия. През последвалия период Мейджи, който продължава до 1912 г., са поставени основите на съвременна Япония и се извършват значими социални и политически промени, които ще предопределят посоката на развитие на страната до средата на 20 в. Двете основни задачи пред политическия елит в този момент са ефективна модернизация, изграждането на индустрия и възпитаване у населението на национално чувство. Това се налага от обстоятелството, че редица западни държави все по-настоятелно се опитват да се настанят в японското пространство и да прокарват своите стратегически интереси, били те под формата на търговски привилегии или военно присъствие. И докато опитите за модернизация започват малко преди 1868 г. от последния шогун, като цяло в последните години режимът Токугава полага твърде малко усилия за национално обединение, а по-скоро укрепване на своята власт в рамките на силно централизирана, но започнала да ерозира феодална система.

 

Ключови думи:

Япония, национализъм

 

READ ARTICLE