История на подводницата в хронологичен ред

История на подводницата в хронологичен ред

 

Автор:

Данаил Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 35, март 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

1914 Капитанът на английски боен кораб разбрал, че се намира над подводница от клас „U”, която той можел да види, но не можел да докосне. Офицерът отговарящ за снабдяването подхвърлил, че се нуждаят от „някакъв вид бомба, която да хвърлят във водата”. Затова започнало проектирането на дълбочинен заряд, който взел своите първи жертви през март 1916. Но като цяло тези дълбочинни заряди не били достатъчно ефективни защото трябвало да бъдат пусната в голяма близост до подводницата; примерно дължината на една стая. Главната полза била психологиче- ска.

 

Ключови думи:  

История на подводниците,  хронологичен ред