Исторически сведения за хигиената на устната кухина