Исторически измерения на рефлексивното познание

Исторически измерения на рефлексивното познание

 

Автор:

Христо Каменов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията се разглеждат въпроси, свързани с историческото развитие на рефлексивното познание. Представят се различни дефиниции за рефлексивното познание с философски, психологически и педагогически аспект. Представени са основни характеристики на различните видове рефлексия: интелектуална, личностна, професионална, праксилогическа. В заключение се посочва, че в науката все още няма единно формално прието определение за понятието „рефлексия, а авторът се придържа към определенията за рефлексия, формулирани от В. Василев.

 

 

Ключови думи:  

хуманистика, рефлексивно познание, рефлексия