Истината за Освободителната война в контекста на българската национална революция

Автор: Красимир Григоров, зав. отдел „ Възраждане”, РИМ – Враца

Красимир Григоров
Красимир Григоров

В битието на всеки народ има събития, които остават завинаги в неговата историческа памет, защото те определят задълго и следващия ход на историята. Едно от тези събития за нас българите е Руско-турската война от 1877/78 г. Война, която ние, българите с признателност наричаме Освободителна. След петвековно забвение възкръсна модерната българска държава. Въпреки положителната ѝ роля, съществуват драстични различия по отношение на цялостното възприемане на войната. Първата група изследователи поставят акцента главно върху завоевателните цели на руския царизъм. Другата група учени изтъкват безкористната братска помощ на руския народ. Битува и още едно мнение, което гласи, че независимо от завоевателните намерения на руския царизъм, войната има определено обективно прогресивен освободителен характер. На практика и трите позиции са силно политизирани и необосновани. Различията произтичат от мотивацията при подхода към темата. В областта на литературата надделява емоционално-романтичният мотив. На преден план изплува героизмът, бойното умение, издръжливостта и самопожертвователността на ”нашите” в сраженията, броят на свидните жертви и др. подобни символи на бойната слава. На моменти толкова се залита в обратната крайност, че се защитават абсурдни тези, като тази например за броя на руските жертви във войната – 200 хиляди. С други думи излиза, че е била унищожена цялата армия, с която Русия започва войната. Наред с този въпрос, прозират и много допълнителни, на които историческата наука би трябвало да внесе повече яснота и логичен порядък. Например: Коя е истинската причина за войната? Защо руският цар, който твърдо се зарича никога повече да не воюва срещу Турция, обявява война? Защо Русия обявява война през април 1876 г., а започва военните действия чак през юни, осигурявайки условия за отбрана на противника? Защо руското правителство се ангажира с такива тайни споразумения във Виена и Лондон, които фактически свеждат до минимум резултатите от войната и превръщат Сан Стефанския мирен договор във фикция?

За да изясним всички повдигнати въпроси, ни е необходима по-всеобхватна изходна позиция с оглед общоевропейските измерения на войната. Въпреки вътрешното си разложение и упадък през XIX век, Османската империя разполага с несравнимо по-голяма мощ и полицейско-репресивен апарат, за да накаже всяка една проява на недоволство и неподчинение. Известен е също така и фактът, че от XVII век насетне, Русия се откроява като най-оспорваният противник на Османската империя. На тази основа, изхождайки от родствената близост с руснаците и общия славянски корен, в т.ч. източноправославната вяра, засилват убеждението у българите, че не кой да е, а единствено Русия може реално да помогне за Освобождението на страната ни. Срещу проникването на руските интереси на Балканите сериозно се противопоставят Англия, Франция и Австрия, които също преследват свои интереси в този регион. С това се обяснява и тяхната реакция в защита на Османската империя и статуквото в Европейския югоизток.

Именно така очерталото се съперничество, достигащо до остри конфликти очертава т.нар. Източен въпрос, открояващ се като най-невралгичният въпрос през целия XIX век. А иначе никой не би оспорил, че ожесточената борба на международната арена за наследството на „болния човек” край Босфора винаги ще рефлектира върху балканските националноосвободителни движения. В тази връзка, в зависимост от това кои фактори и тенденции надделяват в дадения момент, се предопределя подемът или застоя на тези движения.

Цялата статия е публикувана в брой 107 на сп. Българска наука: тук!


РЕКЛАМА:

***

Абонирайте се за списанието тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: