Истината за освободителната война в контекста на българската национална революция

Истината за освободителната война в контекста на българската национална революция

Автор:

Красимир Григоров

 

Списание „Българска наука“

брой 107, март 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В битието на всеки народ има събития, които остават завинаги в неговата историческа памет, защото те определят задълго и следващия ход на историята. Едно от тези събития за нас българите е Руско-турската война от 1877/78 г. Война, която ние, българите с признателност наричаме Освободителна. След петвековно забвение възкръсна модерната българска държава. Въпреки положителната ѝ роля, съществуват драстични различия по отношение на цялостното възприемане на войната. Първата група изследователи поставят акцента главно върху завоевателните цели на руския царизъм. Другата група учени изтъкват безкористната братска помощ на руския народ. Битува и още едно мнение, което гласи, че независимо от завоевателните намерения на руския царизъм, войната има определено обективно прогресивен освободителен характер. На практика и трите позиции са силно политизирани и необосновани. Различията произтичат от мотивацията при подхода към темата. В областта на литературата надделява емоционално-романтичният мотив. На преден план изплува героизмът, бойното умение, издръжливостта и самопожертвователността на ”нашите” в сраженията, броят на свидните жертви и др. подобни символи на бойната слава. На моменти толкова се залита в обратната крайност, че се защитават абсурдни тези, като тази например за броя на руските жертви във войната – 200 хиляди. С други думи излиза, че е била унищожена цялата армия, с която Русия започва войната.

 

Ключови думи:

Освободителната война, история, България

 

 

READ ARTICLE