„Ислямска държава” и „Културният тероризъм”

„Ислямска държава” и „Културният тероризъм”

 

Автор:

Елица Димитрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 77, април 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Културен тероризъм като термин, означава засилен натиск от страна на масовата култура и сблъсъкът на представата за добрата и лошата масова култура. Няма термин обаче за терористите, които разрушават културните ценности и чиито действия, буквално могат да се отнесат към „Културния тероризъм”. Ето защо аз смятам да използвам този термин като буквален превод на текста по-долу и описаните действия на реални терористи, разрушаващи културни ценности и обекти от световно значение.

 

Ключови думи:  

„Ислямска държава” , „Културният тероризъм”