Интервю с проф. д-р. инж. Теодора Попова, Институт по животновъдни науки към Селскостопанска Академия

Направи дарение на училище! *** Работя в Институт по животновъдни науки – Костинброд, който е част от Селскостопанска Академия. В него се провеждат фундаментални и приложни изследвания в областта на животновъдството. Няколко са основните направления- хранене на селскостопанските животни, генетика, развъждане, репродукция, физиология, екология, качество на животинската продукция. Провежда се активна изследователска дейност с овце, … Продължете с четенето на Интервю с проф. д-р. инж. Теодора Попова, Институт по животновъдни науки към Селскостопанска Академия