Интервю: гл.ас. Иванка Костадинова, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Здравей, представи се на читателите на списание Българска Наука

Здравейте! Казвам се Иванка Костадинова и съм главен асистент от Фармацевтичен факултет, катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия към Медицински университет – София.

Каква беше темата на твоята докторска дисертация?

По време на докторантурата се занимавах основно с болест на Алцхаймер и множествена склероза. Това са социално значими заболявания, за които все още няма ефикасно лечение и разработването на такова е предизвикателство за научната общност. Целта на проекта беше да направя животински модели на тези болести, за да тествам върху тях новосинтезирани химични съединения за терапевтичен ефект. За мен беше изключително интересно да се занимавам с тези две болести и да изследвам животинските модели – дали са подходящи за имитиране на болестта и дали тези лекарства, които изпитваме, са подходящо бъдещо лечение за тези заболявания.


РЕКЛАМА:

***

Разкажи повече за научния си екип

Това са научните ми ръководители – професор Николай Данчев и професор Ирина Николова, които се занимават с неврофармакология, както и професор Любомир Везенков от Химикотехнологичен и металургичен университет в София. Проф. Везенков любезно ни предостави синтезираните от него вещества, които да изследваме върху животинските модели на множествена склероза и болест на Алцхаймер. Когато работех по дипломната си работа, веществата бяха предоставени от доц. Манолов от катедрата по фармацевтична химия.

Това са основните хора от моя екип, но също така съм имала подкрепа от всички мои колеги от катедрата – както преподаватели, така и колеги докторанти, на които съм могла да разчитам.

Какво те вдъхнови да се занимаваш с наука?

Започнах да се занимавам с наука още от пети курс, когато правех дипломна работа отново при проф. Николай Данчев. Темата на проекта ми беше за кумаринови антикоагуланти – поприще в научните ми изследвания, което в последствие се промени. Хареса ми да работя в този научен екип и това, че винаги мога да разчитам както на проф. Данчев и проф. Николова, така и на останалите колеги от катедрата. Хареса ми обстановката, че има съвременна апаратура, възможност за провеждане на експерименти. Беше ми осигурена материална база, съответно и вещества, които да изпитвам първо като антикоагуланти, а след това – в моята докторска дисертация, като лекарства за болест на Алцхаймер и множествена склероза. След като се дипломирах като магистър-фармацевт, продължих с моята научна работа като докторант в катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия с научни ръководители проф. Николай Данчев и проф. Ирина Николова. След защита на докторантурата, беше обявен конкурс за главен асистент, на който се явих. В момента съм главен асистент в катедрата и преподавам на български и чуждестранни студенти.

 

Цялата статия е публикувана в брой 116 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!