Интервю с Драгомир Касъров: Задачата на историческата наука е преди всичко да пресее истината от мита

Интервю с Драгомир Касъров: Задачата на историческата наука е преди всичко да пресее истината от мита

Автор:

Росица Ташкова

 

Списание “Българска наука”

брой 106, февруари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След като завършва Приложна лингвистика с английски и японски език във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Драгомир Касъров продължава обучението си с магистърската програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия” с профил Япония в СУ „Св. Климент Охридски”. Занимава се с японска история и съвремие, като има ред публикации от научни конференции в СУ „Св. Климент Охридски”, както и Центъра за източни езици и култури към СУ, свързани с модернизацията на Япония и Китай, японски корпоративен модел и др.

 

Ключови думи:

Драгомир Касъров, история

 

READ ARTICLE