Интервю с доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив

 

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Аз съм доц. д-р Габор Живанович, Унгарец съм, завършил съм магистърска степен инженер агроном в ПАННОН университет по селско стопанство в Мошонмагьаровар, Унгария през 1996 година. Втората ми квалификация е Инженер по контрол на качеството на храни, получена през 1999 г. от Университета по градинарство и хранителни технологии в Будапеща. През това време вече работих в същия университет като научен изследовател в катедрата по хранителна физика и автоматизация на хранителни процеси. Докторантурата си започнах през 2000-ната година, задочно и защитих като Доктор по хранителни технологии в Корвинус Университет, Факултет по хранителни наука и технологии (сега Hungarian University of Agriculture and Life Sciences) в Будапеща, през 2007 година. От 2008 година работя в Института по консервиране и качество на храните, първо като главен асистент, а от 2014 като доцент към отдел хранителни технологии.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?


РЕКЛАМА:

***

От 2008 година до момента работя в Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив, Селскостопанска Академия. Институтът се занимава с разработване на нови хранителни продукти и технологии и с контрол на качеството на храните. По-конкретно аз се занимавам с физични изследователски методи (текстура, цвят), сензорен анализ за контрол на качество на хранителни продукти, полуфабрикати и суровини и с приложение на ядивни опаковки с цел удължаване на срока на годността на плодове.

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Първата ми среща с науката беше по време на подготовка на дипломната ми работа. Тогава за първи път проведох пълно научно изследване – от подбор на литературни източници и подготовка на литературната справка, до анализ на получените резултати. Темата на дипломната работа разглеждаше текстурни показатели на пшеница. След университета работих в научна-изследователска среда и колегите ме включиха в проектни екипи с цел усвояване на физичните методи за контрол на качеството на храните. През 2001-2002 г. работих за една година в Институт по хранителна изследвания в Норич, Великобритания където се занимавах с физични показатели на пектинови филми. Тази тема стана темата на дисертацията ми също.

 

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новия Брой 153 на списанието.

Подаряваме ти първите 53 стр. от брой 153 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: