Интервю с проф. Павлина Долашка от Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ 


Бихте ли се представили на нашите читатели? 

Ние сме научен екип и изследваме различни биологично активни вещества от природни източници. Благодарение на съвместното сътрудничество, повече от 25 години, с проф. Фьолтер и проф. Стеванович от Университета по биохимия, гр. Тюбинген, проф. Ван Бюмен и Барт Девризе от Университета в гр. Гент, Белгия и проф. Тралди от Падова, Италия сме разработили биологично активни вещества от черноморска рапана, градински охлюви, дрожди, бактерии и други. Установили сме кои от тези вещества могат да се вложат в препарати с антитуморен, антибактериален, антивирусен и противогъбичен ефект.

Тези професори отвориха своите лаборатории не само за мен, но и за целия ми екип, като почти всички колеги са специализирали в Германия, Италия, Белгия и др. Те са оборудвани с най-съвременна апаратура и това ни дава възможност да прилагаме нови техники и методи в нашата работа.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?


РЕКЛАМА:

***

Ние сме от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ-БАН), но може да се каже, че представлявам и Университета по биохимия, гр. Тюбинген, Германия и Университета в гр. Гент, Белгия, защото предимно те финансират нашата работа, а също така имат огромна роля за научното ни израстване.

ИОХЦФ-БАН е водещ научен институт, който е желан партньор от значими институти по света.

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Не мога да кажа, че нещо ме е запалило за наука, а просто винаги съм искала да има резултат от работата ми. Преди 30 години започнах научна работа в ИОХЦФ-БАН и преминах през всички перипетии. В България отношението към науката е пренебрежително и често чувам недостоверни изказвания за работата на хората в БАН. Искам да подчертая, че да се казва, че ние стоим и чакаме, това не е вярно. Само много силни хора ще предпочетат да работят такава отговорна работа и да получават унизителни заплати. Имала съм много възможности да остана в чужбина, но аз смятам, че човек трябва да се докаже тук в България, въпреки многото трудности. Всеки може да отиде в чужбина на готово и да работи. Мотивира ни тръпката да разработваме нови неща и да виждаме резултатите.

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?

Дълго време водих борба срещу създадената практика за оценка на проектите с поръчкови рецензенти. Член кор. Хорозов посочи стотици факти и хора, включени в тази система. И в науката има „кланове”, както и в другите области, които винаги усвояват парите за наука. Близо 2 години исках да разбера дали е нормално две рецензнентки да оценяват един младежки проект и рецензиите са с еднакви изречения. Оказа се, че това е често срещано явление, но Изпълнителният съвет на Фонд за научни изследвания в този конкурс промени правилата, за да спре тази практика. Ние имахме късмет тази сесия и спечелихме два проекта, като единият е с 97,5 точки, а за другия получихме 100 точки (максималните).

 С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

В началото на тази година излезе статията „Antimicrobial activity of molluscan hemocyanins from Helix and Rapana snails” (Антимикробна активност на хемоцианини от охлюви от родовете Helix и Rapana) в Current  Pharm. Biotechn. 17,3,263-270(2016), а в момента очакваме да излязат от печат две публикации:„Cytotoxic Effects of Rapana venosaHemocyanin on Bladder Cancer Permanent Cell Lines” (Цитотоксични ефекти на хемоцианини от Rapana venosaвърху клетъчни линии на рак на пикочния мехур)в Journal of US-China Medical Scienceи „Proteomics analysis of antitumor activity of Helix lucorumhemocyanin against bladder carcinoma permanent cell lines”(Протеомен анализ на антитуморната активност на хемоцианин от Helix lucorumсрещу клетъчни линии на карцином на пикочния мехур)вCurrent Medicinal Chemistry. Публикуваме резултатите ни със световно известни професори от болницата по урология в гр. Тюбинген, Германия, като сме установили антитуморен ефект на изолирани от нас протеини.

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Не може изобщо да се смята, че няма бъдеще науката в България. Аз бих казала, че няма наука в България, а тя е международна наука, защото почти всички научни колективи в тук работят в сътрудничество с много международни учени.

Сега всички работим за изграждане на центрове по върхови постижения и центрове по компетентност. Това е огромна работа, но ако се направи както трябва, това ще даде възможност за издигане на нивото на научните изследвания и привличане на повече хора.

Проблем за науката при нас е, че както във всички други сфери, хората не се оценяват по това, което могат, а корупцията е непробиваема. Хубавото сега е, че можем да го казваме и да даваме гласност на случващото се. Това не се отнася само за науката, знаете какво се пише за програмата по конкурентоспособност и др.

Как оценявате работата на екипа си?

Нашият екип е малък, защото много добри специалисти напуснаха и отидоха във фирми. Това е нормално, защото те са млади хора и с 450 лв. не могат да гледат децата и семействата си. Не всички искат да пътуват в чужбина, защото да отидеш за месеци да работиш в чужбина не е лесно.

Нашият колектив се занимава не само с научна дейност, но и обучаваме студенти, докторанти и т.н. Това са изключително активни хора, защото ние започваме от изходния природен източник, откриваме активните вещества и установяваме терапевтичните им свойства. Резултатите сме публикували в два патента и 4 заявки за патенти. След това продължихме, като се включихме в стартиращи фирми и разработихме други активни вещества и различни продукти, като сироп за стомашни проблеми, за стави, за пречистване на организма и най-интересния за мен е гел за рани.

Когато виждаме резултатите от разработените от нас продукти, това е много стимулиращо да продължим.

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

За съжаление при нас не се задържат млади хора, защото във фармацевтичните фирми получават над 900 лв., а при нас – 450. Има в момента малко млади хора и се надявам, че ще бъде променена политиката и отношението към науката.

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

Не всеки човек е подходящ за наука. Това е талант и не всеки може да бъде научен работник. Ако има човек този талант, бих му казала да не се колебае, а да си намери подходящото място. В началото няма финансиране, както във фирмите, но натрупаните знания и умения струват много повече. След години този капитал се връща и човек изпитва удоволствие от работата си и намира начин да подобри и финансовото си състояние.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Трябва да се знае, че не всеки става за наука и там не трябва да се поставят на ръководни места хора, жадни за власт. Трябва да се поставят доказали се учени, да се търси съдебна отговорност за всички откраднати пари и да се гледа крайният резултат от работата.

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Науката изисква доста време, но аз работя много активно с бизнеса. Работим с различни фирми, участваме в изложения в България и чужбина. По покана на евродепутата Андрей Новаков и проф. Костадинов ние участвахме в изложение в Европарламента. Интересът беше голям и сега получавам писма и обаждания от други евродепутати, които искат информация и достъп до нашите продукти.

Участвам в организация на жените в индустрията, в съюза на изобретателите и др.


Европейска нощ на учените 2022 г.: