Интериор на български къщи от 19-ти век

Интериор на български къщи от 19-ти век

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ипрез 19-ти век, както днес, е имало бедни и богати хора, което е дало отражение в бита на обитаваните от тях домове. Днес по-бедният бит от времето на Възраждането, може да се види главно в къщи-музеи на известни личности. Доколко е автентичен този бит е трудно да се каже, тъй като повечето къщи са реставрирани, а някои и наново построени от амбициозни хора, като тези които „възстановяват” дворците, стените и църквите на Царевец и Трапезица във Велико Търново.

 

Ключови думи:  

Интериор на български къщи от 19-ти век