Интересни растения

Интересни растения

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Орхидеите са най – голямото семейство цветни растения, което може би е едно и от най – успешните.Те са изключително разнообразни и се срещат на всички познати континенти като изключим замръзналата Антарктида.Орхидеите са се появили малко по – късно след появата на цялата група цветни растения – в горната Креда и още тогава са започнали да придобиват своето уникално устройство. На този етап Орхидеите са разделени на 5 подсемейства.

 

Ключови думи:  

Интересни растения