Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране на технологични образователни иновации и уеб 2.0 приложения 

Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране на технологични образователни иновации и уеб 2.0 приложения

 

Автор:

Милена Крумова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 64, февруари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Концепцията за образователни иновации в общество базирано на знанието днес, премества фокуса от предметно и времево базирано към технологично обогатено обучение, което може да носи добавена стойност за страните в учебния процес. Онлайн и смесеното обучение са ключова част от модерното обучение, даващо на студентите разнообразие от възможности за персонализирана среда на обучение като засилва неформалното учене. С цел да се максимизира ефективността в учебния процес, могат да се прилагат иновациите при информационните технологии, чрез които студентите да напредват спрямо техните възможности, демонстрирайки знание, сътрудничейки си с колеги, преподаватели и с колегите, използвайки време колкото им е необходимо.

 

Ключови думи:  

Интердисциплинарен подход на обучение,  Икономика с интегриране на технологични образователни иновации,  уеб 2.0 приложения