- Advertisement -

Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране на технологични образователни иновации и уеб 2.0 приложения