Интегралният сектор за сигурност базиран на знания