Интегралният сектор за сигурност базиран на знания

Интегралният сектор за сигурност базиран на знания

 

Автор:

Стойко Димитров Стойков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 46, март 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Навлизането на човечеството в ерата на ноосферата (ера на знанието) налага на нации, като българската, да концентрат вниманието си върху натрупването на интелектуален потенциал, който имa потребен за укрепване и развитие на благосъстоянието на българското гражданско общество, както и на собствено място в интеграционен и коалиционен план. Чрез националния духовен потенциал, включително в контекста на европейското духовно пространство, България може да устои на външни и вътрешни неблагоприятни въздействия и да се развива успешно в световното интелектуално съревнование.

 

Ключови думи:  

Интегралният сектор,  сигурност ,знания