Инструментите на Бъдещето: Интелигентно Производство СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕКОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗСРЕДОТОЧЕНИ ОБЕКТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Инструментите на Бъдещето: Интелигентно Производство

СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕКОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗСРЕДОТОЧЕНИ

ОБЕКТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

Автори:

инж. Тодор Коларов
Бенямин Чучуланов

Теодор Георгиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Системи за телеконтрол и управление на технологични процеси се разработват, произвеждат и внедряват от десетилетия. Тяхното развитие върви заедно с развитието на компютърните, информационните и комуникационните технологии. Разсредоточеният обект за автоматизация се състои от голям брой технологично обвързани помежду си подобекти, разположени на големи разстояния един от друг и от центъра им за управление.

 

 

Ключови думи:  

Системи за телеконтрол и управление,технологични процеси, информационни и комуникационни технологии