Иновации в областта на електрохимичните източници на ток представи ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС – БАН) се включи в кампанията „БАН представя своите институти“. Събитието се състоя под мотото „Чиста енергия!” на 25 юни в Големия салон на БАН и в сградата на Института.

По време на официалното откриване заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов подчерта, че ИЕЕС е институт с 50-годишна история, който умело съчетава фундаменталните и приложни изследвания и допълни, че той е спечелил огромен авторитет не само в страната, но и извън нейните предели.

ИЕЕС – БАН е водещ изследователски център, който си поставя за цел да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на електрохимичните източници на ток, наноматериали и електрохимично материалознание. Учените от института фокусират изследванията си към създаването на нов тип презареждаеми батерии, водородна енергетика, разработване и изпитване на нови материали за приложение в различни електрохимични системи, разработване и въвеждане на теоретична електрохимия и електрохимични методи.

В ИЕЕС се разработва ново поколение оловни акумулатори с олово-въгленов електрод, приложими в електрически и хибридни автомобили. През 2017 г. една от технологиите е защитена с международен патент. В института е създаден също прототип на презареждаема цинк-въздух батерия, която решава ключовия проблем на тези електрохимични източници на ток – възможността да бъдат използвани като презареждаеми акумулаторни устройства. Най-перспективният екологичен метод за производство на водород е модулния водороден генератор с анионпроводяща мембрана, също разработка на учените от института.

В ИЕЕС е разработена иновативна горивна клетка – лабораторен образец. Архитектурата й елиминира основни недостатъци на стационарните клетки, които са свързани с бързата деградация на електродите поради образуване на вода, която разрежда горивото и предизвиква ускорена корозия. В сградата на Института учените запознаха посетителите с процесана работа, апаратурата и лабораториите, както и с настоящите иновативни разработки. Институтът по електрохимия и енергийни системи поддържа тесни връзки с представители на бизнеса не само у нас, но и в международен план. През последните 10 години ИЕЕС работи по проекти с над 37 държави от 6 континента, реализирали са 8 проекта по програми на Европейския съюз и 4 с организации извън ЕС и други.


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: