Иновации от Института по роботика

Чрез експеримент е установена и теоретично интерпретирана неизвестна досега закономерност при магнитоелектричните свойства на повърхността на проводящите и полупроводникови материали. Тя се заключава в управление чрез силата и посоката на магнитното поле на разсейването на токоносителите посредством изменение на тяхната … Продължете с четенето на Иновации от Института по роботика