Инфлация. Същност и измерване

Инфлация. Същност и измерване

 

Автор:

Катя Еремиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Инфлацията е нарастване на общото равнище на цените, водещо до намаляването на количеството стоки и услуги, които могат да бъдат произведени с определено количество пари. По време на инфлационния период по-голямата част от хората имат работа и инфлацията не намалява производството. Негативната страна на инфлацията е, че тя разстройва икономиката и преразпределя икономическите резултати. Хора с гъвкави доходи нямат проблеми по време на инфлация, защот са защитени от синдикати. Големите корпорации също нямат проблеми – те могат да увеличават цените на стоките в отговор на повишените разходи за работна сила и суровини. Най-засегнати са хората с фиксирани доходи и кредиторите, защото длъжниците печелят от обезценяването на парите.

 

 

Ключови думи:  

инфлация, икономика, финанси