Индивидуалната декорация на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като част от мотивацията за лечение на малките пациенти (опит от практиката)

Индивидуалната декорация на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като част от мотивацията за лечение на малките пациенти (опит от практиката)

Автор:

Мила Москова¹, Михаела Варнева², Надежда Костова¹

 

¹Преподавател, Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, Медицински университет-София

2Доцент, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет-Варна

Списание “Българска наука”

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ортодонтската практика е неразделна част от грижите за здравите зъби и красивата усмивка. Пациентите са най-често от определена възрастова група – детската. Именно този факт никога не трябва да бъде пренебрегван! Познаването на спецификата на детската възраст и правилната мотивация на малките и подрастващи пациенти са едни от компонентите, които биха гарантирали оптимални резултати при провеждане на ортодонтско лечение. Правилно и продължително носене на снемаемите ортодонтски апарати е дълъг и често отегчителен процес, който може да се осъществи само и единствено, ако се събуди у тях желание. Възможностите на съвременната технология позволяват използването на различни видове декорации, които да удовлетворяват разнообразните желания и така да засилят мотивацията за лечение.

Ключови думи:

снемаем ортодонтски апарат/пластинка, мотивация за лечение, индивидуален колорит, декорация, удовлетвореност.

 

 

READ ARTICLE