- Advertisement -

Индийското шаварче от Дуранкулак ежегодно следваа стъпките на Марко Поло