Императорски погребения в късната Римска империя: промяна и приемственост

Императорски погребения в късната Римска империя: промяна и приемственост

 

Автор:

Галина Хицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 29, септември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През недалечната 1997 г. целият свят стана свидетел на погребението на Лейди Даяна, организирано изцяло по традицията на Британската монархия и разкриващо в детайли политическата реалия. Макар самата тя да не бе царица или императрица, в ролята на съпруга на престолонаследника, а и заради славата и популярността си, церемонията бе изпълнена с политически и символен смисъл и предизвика всеобща мъка и прочувственост.

 

Ключови думи:  

Императорски погребения, късната Римска империя, промяна, приемственост