Император Аврелиан – „Възстановителят на света“

Император Аврелиан – „Възстановителят на света“

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Луций Домиций Аврелиан /Lucius Domitius Aurelianus/, известен като император Аврелиан управлявал Римската империя през 270—275 г. Описание на външния вид и характера на Аврелиан ни е оставил авторът на „Историята на Августите“ /произведение от 4 век/: „Аврелиан имал привлекателна външност, отличавал се с мъжествена красота, бил висок на ръст, с голяма физическа сила, имал слабост към виното и храната, но рядко се отдавал на любовна страст. Бил прекомерно строг, поддържал сурова дисциплина и обичал да вади меч…“

 

Ключови думи:  

Император Аврелиан, „Възстановителят на света“, Рим, история