Имате избор: незаконен или законен бизнес с изчезващи видове

Имате избор: незаконен или законен бизнес с изчезващи видове

 

Автор:

Венцислав Вутов

 

Списание „Българска наука“

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Развъждането в плен може да отслаби натиска върху дивите популации и да задоволи донякъде международното търсене само в страни, където контролните органи са достатъчно силни, за да спрат нарушителите. Засега такива държави няма! На практика контрабандистите създават фалшиви фиктивни развъдници, а после претендират, че незаконно уловените животни и растения са били отгледани там.

 

Ключови думи:  

животни, изчесващи видове, биоразнообразие