Имат ли място нестандартните задачи в обучението по природни науки в България

Имат ли място нестандартните задачи в обучението по природни науки в България

 

Автор:

Милен Замфиров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 56, април 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За нестандартните задачи не се пише често. Както е отбелязано в [8]: „Като правило тези задачи не фигурират в училищните сборници със задачи по физика. Много често те не са и формулирани в явен вид. Тях учителят следва сам да открива във физичната литература, в списанията, в научно-популярните тексто- ве и най-вече – в заобикалящото ни всекидневие”.

 

Ключови думи:  

Имат ли място нестандартните задачи в обучението по природни науки в България