Има ли полза от научните изследвания?

Има ли полза от научните изследвания?

 

Автор:

Динко Динев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 42, ноември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Има ли полза от провеждането на научни изследвания? Не се ли харчат напразно големи средства за наука? Наистина в България за тази цел се отделят едва 0.5% от БВП, но има страни в света, в които средствата отделяни за научни изследвания надхвърлят 2% от БВП. На официални форуми – дискусии, срещи, конференции и пр. организирани от различни правителствени и неправителствени организации, а също и в средствата за масова информация, всички се обявяват в защита на науката. Съвсем различно е обаче положението в неформални разговори или както сега се казва „на чашка кафе”.

 

Ключови думи:  

Има ли полза от научните изследвания