Игри и развлечения във Византия, византийския свят и останалите части от средновековна Европа