Идентифицирана е неизвестна функция на канабиноиден рецептор

Credit: Life Science Databases, (CC BY-SA 2.1 JP)
Credit: Life Science Databases, (CC BY-SA 2.1 JP)

Канабиноидният рецептор от тип 2 (“CB2-рецептор”) е специален белтък, разположен на мембраната на клетките. Функцията му е да приема химични сигнали, които контролират клетъчната активност.

„Досега се смяташе, че този рецептор е част от имунната система и няма функции при нервните клетки. Но нашето проучване показва, че той играе важна роля и в предаването на сигнали в мозъка” – обяснява професор Dietmar Schmitz, говорител на DZNE-Site Berlin и директор на Неврологичния изследователски център към Charité (NWFZ/NeuroCure).

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: