Идентифициран е нов клас противоракови вещества

Credit: Difu Wu (CC BY-SA 3.0)
Credit: Difu Wu (CC BY-SA 3.0)

Изследователски екип от Катедрата по фармакология и терапевтика към Roswell Park Cancer Institute (RPCI) е открил нов клас нискомолекулни вещества, които са добри кандидати за разработване на нови насочени терапии за лечение на левкемия и лимфом. Този нов клас вещества кара раковите клетки да се самоубиват, според проучването, публикувано в списание Cell Death and Disease.

„Развълнувани сме от уникалните активности на тези вещества и ще продължим научните си усилия върху развитието на клиничния им потенциал” – казва главният автор на проучването Xinjiang Wang, PhD. „Тези вещества убиват раковите клетки, а не просто временно спират растежа им. Този тип агенти предлагат терапевтични ползи.”

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: