Художествено аналитични изследвания върху украсата на испано – мавърската чиния