Хротгар и институциите

Хротгар и институциите

 

Автор:

Манол Глишев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 27, май 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ванглоезичния свят обикновено наричат периода между падането на Западната Римска империя и началото на Кръстоносните походи Dark Ages – Тъмни векове. Това, което за нас е ранно Средновековие, на запад от Ламанша (или трябва да кажем – западно от Английския канал?) е схващано като самостоятелен исторически период, различаващ се от класическите Средни векове.

 

Ключови думи:  

Хротгар, институциите