Хроника №6: Алберт Айнщайн

Хроника №6: Алберт Айнщайн

 

Автори:

Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Няма никакво съмнение, че пред нас стои безумна теория. Въпросът е, дали е достатъчно безумна, за да бъде правилна“ – Нилс Бор. Природата и нейните закони били покрити с тъмнина. Бог казал: „Да бъде Нютон!” И се явила светлина. Но не за дълго. Дяволът отвърнал: „Да дойде Айнщайн!” И всичко отново потънало в тъмнина.

 

Ключови думи:  

Айнщайн, наука, теория