Християнството у придунавските хуни IV – V в.

Християнството у придунавските хуни IV – V в.

 

Автор:

Иван Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Познати са ни няколко на брой, изрични сведения, които недвусмислено посочват наличието на християнски общности сред различните категории неромейското население, обитващо пограничните северни райони на Империята за периода на V – VI в. Блажени Йероним (347 – 420), един от най-големите учители на Християнството в късноантичния свят, свидетелства, че „Хуните учат псалтира и греят скитския студ с топлината на вярата: златокосата и руса гетска войска е обкръжена с църковни палатки. Те може би затова се бият против нас с равна на нашата храброст, защото изповядват същата вяра.”1 . В българската и световната историография проблемът, за ролята на българите в историята на скитските военно-племенни общности или т.н. хуни, се счита за решен и тяхната принадлежност към въпросните не се поставя под съмнение.

 

Ключови думи:  

Християнството у придунавските хуни IV – V в.